Cancellation policy

Tenzij anders is overeengekomen gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden en -kosten


Annulering door Karsdorfer Hof
1 Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en werd deze aanbetaling door de contractant niet binnen de gestelde termijn betaald, zijn wij bevoegd om ons zonder uitstel uit de verblijfsovereenkomst terug te trekken.
2 Indien u op de overeengekomen dag van aankomst tot 18.00 uur niet verschijnt, bestaat geen verplichting om de gast alsnog te laten verblijven, tenzij er een later tijdstip van aankomst werd overeengekomen.
3 Heeft u een aanbetaling betaald, blijven de kamers tot uiterlijk 12.00 uur van dag volgend op de overeengekomen dag van aankomst gereserveerd voor de gast. Werd een aanbetaling voor meer dan vier dagen betaald, eindigt de plicht om u alsnog te laten verblijven vanaf 18.00 uur op de vierde dag, waarbij de dag van aankomst als eerste dag gerekend wordt, behalve als met u een latere dag van aankomst is overeengekomen.
4 Wij zijn bevoegd de verblijfsovereenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst door een eenzijdige verklaring op te zeggen om zakelijk gerechtvaardigde redenen, behalve als er iets anders is overeengekomen.


Annulering door u  1. U bent bevoegd de verblijfsovereenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst door een eenzijdige verklaring op te zeggen zonder annuleringskosten te hoeven betalen.
    2 Buiten de periode van 3 maanden is het terugtrekken door eenzijdige verklaring van u alleen mogelijk op voorwaarde dat de volgende annuleringskosten betaald worden:  • tot 1 maand voor de dag van aankomst: 40 % van de totale overeengekomen prijs;

  • tot 1 week voor de dag van aankomst : 70 % van de totale overeengekomen prijs;

  • tijdens de laatste week voor de dag van aankomst: 90 % van de totale overeengekomen prijs.


Wij raden u aan een (doorlopende) reis- en annuleringskostenverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar of bank in Nederland.